Who are we       Datacenter services       Access services       Hosting services       Additional services       Support tools       News     ipv6 ready
 
   

Privacy Beleid

Dit document geeft weer hoe EUSIP bvba RACK66, verder “RACK66” genoemd, omgaat met de persoonlijke gegevens van bezoekers van deze internetsite. Deze regeling is van toepassing op de RACK66-website en op alle internet-initiatieven van RACK66.

RACK66 respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites en gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die zij van deze bezoekers ontvangt. Persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen verwerkt en opgenomen in een bestand (conform wet van 8 december 1992).

RACK66 neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de bezoekers. Alleen medewerkers van RACK66 die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben er toegang toe.

RACK66 bewaart in haar databanken informatie die noodzakelijk is om bepaalde, unieke diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de diensten te garanderen. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening te verbeteren en om haar gebruikers verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

RACK66 verzamelt persoonlijke gegevens in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op, al dan niet, commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door RACK66 voor marketing-doeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen als dit een gemeenschappelijk project betreft. In geen geval zal RACK66 de verkregen informatie doorverkopen aan derden.

Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit aangeven tijdens de registratieprocedure. Ten allen tijde behoudt de gebruiker recht op inzage en correctie. Hiertoe dient een verzoek aangetekend verzonden te worden naar EUSIP bvba, Boeregemstraat 5, B-9840 De Pinte en dit ruim 20 werkdagen voorafgaand aan de gewenste afspraak.

Daarnaast wordt ook informatie verzameld in log-files: bij het bezoek van deze site, of erna, verwerkt RACK66 anonieme statistische gegevens over het bezoek aan deze RACK66-site om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de website (o.m. het aantal bezoekers van deze site, welke pagina´s bezocht worden en van welke sites bezoekers afkomstig zijn). Deze gegevens worden aangewend om de website te beheren en de aangeboden dienstverlening via deze site te verbeteren en te optimaliseren.

Indien de bezoeker aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van RACK66, kan het bedrijf de door de gebruiker opgegeven persoonlijke gegevens combineren met verzamelde statistische gegevens om de gebruiker zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
 
 
Footer